CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BKM

Address : Đồi Dù - 28/7B Nguyễn Xiển, Long Binh, District 9, HCMC, Vietnam
Tel/Fax : 028 3636 6872
Email:  congtybkm@gmail.com